Mec. Grzegorz Pokrzywka prelegentem podczas seminarium „Transport i składowanie CO2 oraz diagnoza technologii CCUS w Polsce”

Konferencje

20 listopada 2023

W dniach 16-17 listopada odbyło się seminarium „Transport i składowanie CO2 oraz diagnoza technologii CCUS w Polsce”, podczas którego z prelekcją pt. „CCUS w polskich dokumentach strategicznych w świetle aktualizacji KPEiK i PEP2040” wystąpił mec. Grzegorz Pokrzywka, senior counsel KKG.

Podczas seminarium przedstawiono aspekty związane z zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi transportu i składowania (magazynowania) CO2 oraz wyniki i wnioski z analiz w obszarze roli technologii CCUS w dekarbonizacji sektora energetycznego oraz przemysłu. Podczas paneli dyskusyjnych omówiono krajowe projekty w obszarze składowania CO2, jak również potencjalne kontrybucje technologii CCUS w dekarbonizacji przedsiębiorstwa w Polsce.

Wnioski z tego spotkania zostaną zawarte w raportach projektu CCUS.pl, które stanowić będą uzupełnienie przygotowywanej w jego ramach strategii rozwoju tych technologii w Polsce.