Kubas Kos Gałkowski partnerem Konferencji Europejskie Prawo Spółek i Rynku Kapitałowego

CSR, Konferencje

10 czerwca 2017

Kubas Kos Gałkowski została partnerem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejskie prawo spółek i rynku kapitałowego”, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, Koło Naukowe Prawa Rynków Finansowych TBSP UJ, Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ oraz Instytut Allerhanda.

Konferencja adresowana była do studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych. Celem konferencji było przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek, a także prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz umożliwienie uczestnikom ożywionej dyskusji nad nimi. W ciągu dwóch dni Konferencji odbyły się interesujące wykłady oraz panele z udziałem ekspertów, a także referatów studentów z całej Polski.