Dr Rafał Kos wykładowcą w ramach warsztatów arbitrażowych

Konferencje

26 kwietnia 2018

Dr Rafał Kos poprowadził w dniu 26 kwietnia w Warszawie warsztat na temat zdatności arbitrażowej i problemu formułowania zapisu w umowach wielopodmiotowych w kontekście prawnoporównawczym. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu szkoleń dotyczących wybranych aspektów arbitrażu, zorganizowanego przez Sekcję Arbitrażu i Mediacji przy ORA w Warszawie.

Podczas pozostałych warsztatów omawiano między innymi kwestie związane z niezależnością i bezstronnością arbitra oraz dowodami i postępowaniem dowodowym w arbitrażu.