Dr Rafał Kos uczestnikiem debaty w ramach Akademii Spółek Kapitałowych

Konferencje

31 marca 2022

31 marca w ramach XII edycji Akademii Spółek Kapitałowych odbyła się debata Klauzule arbitrażowe w statutach spółek – stan arbitrażu korporacyjnego w dwa lata po reformie. Jednym z uczestników dyskusji był dr Rafał Kos.

W ramach Akademii odbyły się wykłady i dyskusje eksperckie poświęcone takim zagadnieniom, jak m.in. akcjonariat pracowniczy, fundusze w transakcjach venture capital, crowdfunding oraz mediacja.

Zachęcamy do wysłuchania nagrania z dyskusji.