Dr Rafał Kos prelegentem podczas dorocznego Zgromadzenia Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Konferencje

15 września 2022

15 września odbyło się doroczne Zgromadzenie Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Uczestnicy spotkania debatowali na temat zakresu związania arbitrów prawem materialnym oraz nad propozycjami zmian do Regulaminu Sądu.

Wśród prelegentów znalazł się między innymi dr Rafał Kos, który przedstawił propozycje zmian reguł dla sporów wielopodmiotowych.