Dr Maciej Durbas współprowadzącym spotkanie na temat reformy KPC

Konferencje

24 kwietnia 2023

W dniach 19 oraz 24 kwietnia odbyło się spotkanie na temat reformy KPC, podczas którego dyskutowano o praktycznym podejściu do wprowadzanych zmian.

Jednym z prowadzących rozmowę był dr Maciej Durbas, LL.M., MCIArb, partner oraz co-leader praktyki arbitrażu w KKG, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, która była organizatorem wydarzenia.