Dr Maciej Durbas prelegentem webinarium „Właściwość zespołu orzekającego – zagadnienia praktyczne”

Konferencje

26 kwietnia 2021

26 kwietnia odbyło się webinarium Arbitrażowego Forum Młodych SAKIG „Właściwość zespołu orzekającego – zagadnienia praktyczne”, podczas którego dr Maciej Durbas, of counsel Kubas Kos Gałkowski, przedstawił między innymi kwestie dotyczące zarzutu braku właściwości, w tym jego prekluzji, możliwości orzekania przez zespół orzekający z urzędu oraz zakresu kontroli właściwości sądu polubownego na różnych etapach sprawy.

Webinarium poświęcone było kwestiom praktycznym związanym z kwestionowaniem przez strony właściwości zespołu orzekającego oraz orzekaniu o właściwości zespołu orzekającego – zarówno przez sam zespół, jak i sądy powszechne.