Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentką XII Kolokwium Jagiellońskiego

Konferencje

1 lipca 2022

1 lipca odbyło się XII Kolokwium Jagiellońskie, zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ.

Tematem konferencji było prawo deweloperskie po wejściu w życie nowej ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177).

W panelu na temat ochrony nabywcy w trakcie realizacji inwestycji wystąpiła dr Barbara Jelonek-Jarco, partner KKG, która wygłosiła prelekcję na temat ujawnienia roszczeń z tytułu umowy deweloperskiej w księdze wieczystej.

Kubas Kos Gałkowski była partnerem konferencji.