Dr Barbara Jelonek-Jarco prelegentem na XV Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej

Konferencje

26 października 2018

W dniach 25-26 października 2018 r. w Warszawie odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa „Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej”.

Podczas drugiego dnia spotkania, z tematem „Wyodrębnianie nieruchomości lokalowej – rola sądu wieczystoksięgowego”, wystąpiła dr Barbara Jelonek-Jarco, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski.

Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa jest jedynym tak dużym branżowym wydarzeniem, na którym prezentowane są najpilniejsze zagadnienia praktyki bankowej, najnowsze linie orzecznicze i wnioski legislacyjne usprawniające organizację finansowania,  obrotu nieruchomościami, a także rozwoju tej gałęzi gospodarki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.