W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

tadeusz.zbiegien@kkg.pl

+48126194032

Języki

angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Członek zespołu zajmującego się postępowaniami przed sądami cywilnymi oraz postępowaniami arbitrażowymi. Uczestniczy w sporządzaniu pism i opinii prawnych w skomplikowanych sporach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa energetycznego. Pomaga także w bieżącej obsłudze inwestycji budowlanych. Laureat grantów i stypendiów oraz  kilkunastu konkursów naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Zaangażowany w przygotowanie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w Willem C. Vis Moot – konkursie z arbitrażu międzynarodowego.

Wyróżnienia i nagrody

  • Laureat „Grantu dla Przyszłości” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)
  • Dwukrotny laureat w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych!” (2019, 2020)

Członkostwo

  • AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats)

Edukacja

2021
Haska Akademia Prawa Międzynarodowego (Académie de droit international de La Haye)   studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)   członek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie z międzynarodowego arbitrażu handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, żeglarstwem oraz kulinariami