Tadeusz Zbiegień

W Kubas Kos Gałkowski od

2021

Kontakt

tadeusz.zbiegien@kkg.pl

+48126194032

Języki

angielski

Doświadczenie

Aplikant adwokacki. Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, w swoich badaniach skupia się na styku statystyki matematycznej i rozwiązywania sporów.

W swojej praktyce specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Członek zespołu obsługującego postępowania przed sądami cywilnymi oraz postępowania arbitrażowe. Uczestniczy w przygotowywaniu pism i opinii prawnych w złożonych sporach z zakresu prawa cywilnego, handlowego i energetycznego. Pomaga również w bieżącej obsłudze inwestycji budowlanych.

Jest beneficjentem krajowych oraz międzynarodowych grantów i stypendiów, a także zwycięzcą międzynarodowych i krajowych konkursów naukowych. Z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje grant Komisji Europejskiej wspierający międzynarodowe projekty e-Justice (E-Justice ODR Scheme). Zaangażowany w przygotowanie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w Willem C. Vis Moot.

Członek ICC Young Arbitration & ADR Forum oraz Forum Młodych przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wyróżnienia i nagrody

  • Rekomendowany prawnik w rankingu Jus Connect w kategorii Most Transparent Arbitration Practitioners & Practices (Third)
  • Laureat IX edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan z nagrodą za najlepszy pozew - I miejsce (2022)
  • Laureat „Grantu dla Przyszłości” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)
  • Dwukrotny laureat w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych!” (2019, 2020)

Członkostwo

  • AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats)
  • ORA Kraków

Edukacja

2022
rozpoczęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wpis na listę aplikantów adwokackich
2021
Haska Akademia Prawa Międzynarodowego (Académie de droit international de La Haye)   studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, żeglarstwem oraz kulinariami