Andrzej Świderski

W Kubas Kos Gałkowski od

2012

Kontakt

andrzej.swiderski@kkg.pl

+48126194024

Języki

angielski

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych oraz strukturyzowanych instrumentów finansowych (wliczając również ekonomiczne aspekty transakcji pochodnych oraz znajomość warunków wynikających z różnych wersji dokumentacji transakcyjnej ISDA). Interesuje się także prawem kontraktowym, prawem bankowym oraz prawem Unii Europejskiej (w zakresie wszystkich poziomów tworzenia unijnych regulacji dotyczących funkcjonowania rynku finansowego). Ze wskazanej tematyki przygotowuje m.in.: pisma procesowe, jak również analizy, opracowania, memoranda oraz projekty dokumentacji transakcyjnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji finansowych, realizowanych przez instytucje finansowe (tworzenie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz pomoc prawna w zakresie realizacji transakcji – wliczając znajomość anglojęzycznych wzorców transakcyjnych, mających zastosowanie w transakcjach transgranicznych), sporządzaniu kompleksowych opinii prawnych (w przypadku zagadnień wymagających uwzględnienia interferencji norm z różnych gałęzi prawa lub systemów prawnych), jak również licznych pism procesowych w postępowaniach z udziałem klientów korporacyjnych (w szczególności – sporów sądowych dotyczących derywatów OTC), a także kompleksowej weryfikacji warunków dokumentacji transakcyjnej (ocena ryzyk prawnych oraz innych zagrożeń), szczególnie przy projektach o charakterze interdyscyplinarnym i wielopłaszczyznowym, wymagających analiz przepisów unijnych oraz polskich na różnych poziomach – od unijnych oraz polskich przepisów powszechnie obowiązujących, przez treść uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, po normy o charakterze wewnętrznym (ze szczególnym uwzględnieniem analizy zgodności wewnętrznych regulacji w instytucjach finansowych z obowiązującymi przepisami).

Współpracownik naukowy w Instytucie Allerhanda w Krakowie. Prelegent w szkoleniach i warsztatach dotyczących pochodnych lub strukturyzowanych instrumentów finansowych, wliczając rozporządzenie UE nr 648/2012 („rozporządzenie EMIR” wraz z przepisami wykonawczymi). Jeden z wykładowców w ramach cyklu Akademii Spółek Kapitałowych (w zakresie instrumentów pochodnych).

Edukacja

2009
współpraca z Instytutem Allerhanda w Krakowie  

laureat nagrody specjalnej w I edycji konkursu Scientiae Legis Excellentia na najlepsze prace magisterskie

2007

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

narciarstwo alpejskie, turystyka górska, pool bilard