Andrzej Świderski wykładowcą w ramach Akademii Spółek Kapitałowych

Konferencje

24 maja 2018

W dniach od 19 kwietnia do 7 czerwca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się ósma edycja Akademii Spółek Kapitałowych – cyklu wykładów prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli prawa spółek i rynku kapitałowego z całej Polski. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ.

Spotkania, poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych, prowadzone były przez ekspertów – teoretyków i praktyków związanych między innymi z Instytutem Allerhanda, Uniwersytetem Jagiellońskim czy Uniwersytetem Warszawskim.

W ramach cyklu, 24 maja wykład poruszający tematykę instrumentów pochodnych OTC po zmianach wprowadzonych przez MiFID II / MiFIR wygłosił Andrzej Świderski, associate w Kubas Kos Gałkowski.