Zakończenie XIX edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego

CSR, Varia

15 czerwca 2018

W dniu 15 czerwca w Collegium Novum w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia XIX edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego realizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie.

Zebranych przywitała dr hab. Barbara Iwańska, prodziekan WPiA UJ, ds. nauczania. Następnie prof. Leah Wortham, kierownik Szkoły z ramienia CUA oraz mec. Kamil Zawicki, partner Kubas Kos Gałkowski wręczyli najlepszym studentom Szkoły stypendia ufundowane przez Kancelarię.

Głównym celem Szkoły Prawa Amerykańskiego jest umożliwienie polskim studentom pogłębienia znajomości prawniczego języka angielskiego, jak również uzyskania specjalistycznych umiejętności oraz wiedzy o systemie prawnym oraz politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki – zarówno o jego podstawach, jak również o jego wyspecjalizowanych dziedzinach. Uczestnicy mają także możliwość zapoznania się z amerykańskimi metodami nauczania.