Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

22 grudnia 2023

Już po raz 18. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnieni zostali studenci V roku:

Pani Emilia Hejnar – za wyjątkową średnią ocen z całego toku studiów, współorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat zasad postępowania cywilnego w perspektywie prawno-porównawczej, aktywną działalność w kołach i organizacjach naukowych UJ.

Pan Kacper Boś – za publikacje w prestiżowych czasopismach artykułów naukowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, aktywną pracę w organizacjach studenckich oraz wiele innych aktywności naukowych i społecznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!