Wystąpienie dra hab. Arkadiusza Radwana w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Konferencje

10 czerwca 2017

W dniu 10 czerwca dr hab. Arkadiusz Radwan wystąpił w dyskusji podczas przyjęcia zorganizowanego w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Dyskusja dotyczyła znaczenia i sensu studiowania w Niemczech oraz wpływu kontaktów z Niemcami dla kariery zawodowej w Polsce.

Spotkanie było częścią DAAD Alumnitreffen, które powiązane było z obchodami dwudziestolecia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w Polsce.