Udział Drużyny UJ w Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

CSR

20 marca 2018

Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzona przez mec. Kamila Zawickiego oraz dra Łukasza Gorywodę, wspierana przez Kubas Kos Gałkowski, wzięła udział w najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursie studenckim w dziedzinie arbitrażu inwestycyjnego Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, który odbył się w dniach 12-17 marca 2018 roku.

Konkurs oparty jest na wystąpieniach przed sądem arbitrażowym, składającym się z wybitnych specjalistów w dziedzinie arbitrażu. Arbitrami w konkursie są praktycy oraz uznani uczeni z zakresu prawa międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego, w tym m.in. sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Konkurs jest wyjątkowy, ponieważ łączy prawo ochrony inwestycji – jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się obszarów prawa międzynarodowego, z historią prawa międzynarodowego oraz handlu międzynarodowego. Uczestnictwo w FIAM daje studentom niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznych umiejętności prawniczych.

Dziękujemy całej Drużynie za zaangażowanie w przygotowania do konkursu.