Udział drużyny UJ w Central and Eastern European Moot Competition

CSR, Varia

5 maja 2019

Wspierana przez Kubas Kos Gałkowski Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział w jubileuszowej 25. edycji międzynarodowego konkursu z symulacji postępowania sądowego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Central and Eastern European Moot Competition, który odbył się w siedzibie TSUE w Luksemburgu w dniach 2-5 maja 2019. W konkursie wzięły udział drużyny reprezentujące najlepsze uniwersytety z całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Konkurs opiera się na symulacji rozprawy sądowej przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu i ma na celu umożliwienie nabycia związanych z występowaniem w sądach praktycznych umiejętności, takich jak np. prezentacja oraz argumentacja. Organizatorem konkursu jest British Law Centre pod patronatem Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i Uniwersytetu w Cambridge.