Stypendium dla najlepszego absolwenta Prawa własności intelektualnej i nowych mediów UJ

CSR

14 września 2018

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kubas Kos Gałkowski została fundatorem stypendium dla najlepszego absolwenta kierunku „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium przeznaczone zostanie na częściowe zwolnienie z opłat na kierunku Intellectual Property and New Technologies – III-symetralne studia magisterskie w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Wnioski o stypendium można składać do 23 września. Więcej informacji: link