Pierwsze spotkanie Sekcji Praktyków Sporów w sprawach cywilnych i handlowych przy KIA

Konferencje

11 stycznia 2022

11 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie powołanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie w kadencji 2020-2024 Sekcji Praktyków Sporów w sprawach cywilnych i handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, podczas którego wykład inauguracyjny „Res iudicata w postępowaniu cywilnym” wygłosi dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas.

Na Przewodniczącego Sekcji powołany został adw. dr Andrzej Olaś, natomiast Zastępcą Przewodniczącego został dr Maciej Durbas, of counsel, co-leader praktyki arbitrażu w KKG.