Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

Konferencje

22 września 2019

W dniach 19–22 września 2019 roku w Muszynie odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym.

Głównymi tematami poruszanymi podczas Zjazdu były: zagadnienia ustrojowe i ogólne; przesłanki ochrony prawnej (legitymacja procesowa, interes prawny, zgodność z dobrymi obyczajami); postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielenia ochrony prawnej; dostęp do środków zaskarżenia oraz prawo do dowodu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Zakład Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zakład Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Katedrę Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski była jednym ze sponsorów wydarzenia.