Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki rozwoju Kodeksu Postępowania Cywilnego”

Konferencje

6 kwietnia 2019

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki rozwoju Kodeksu Postępowania Cywilnego” zorganizowana przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego TBSP UJ we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji było dokonanie analizy oraz ocena rządowego projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, który wpłynął do Sejmu RP 8 stycznia 2019 roku. Pierwszy dzień poświęcony był referatom prezentowanym przez studentów i doktorantów, natomiast drugiego dnia swoje spostrzeżenia przedstawili Eksperci w dziedzinie postępowania w sprawach cywilnych.

Kubas Kos Gałkowski objęła patronat nad wydarzeniem.