Nowy skład Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Varia, Wyróżnienia

12 marca 2020

W dniu 12 marca Zarząd Konfederacji Lewiatan zatwierdził skład Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan na kadencję 2020-2023.

Dr Rafał Kos będzie kontynuował swoją pracę na stanowisku Wiceprezesa Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Oprócz dra Rafała Kosa na Wiceprezesów powołani zostali mec. Anna Pukszto oraz mec. Piotr Spaczyński. Prezesem Sądu jest dr hab. Marcin Asłanowicz.