Mec. Wojciech Wandzel uczestnikiem debaty podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Konferencje

27 kwietnia 2018

W dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Krakowie po raz czwarty odbył się Europejski Kongres Samorządów pod hasłem: Samorząd strategią dla przyszłości. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z Miastem Kraków, a w swojej formie nawiązywało do Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Podczas wydarzenia, w debacie Zamówienie publiczne „in house” na odpady komunalne – kluczowe zagadnienia prawne i praktyczne, wziął udział mec. Wojciech Wandzel, partner Kubas Kos Gałkowski.

Kongres stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Jego misją jest budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami środkowoeuropejskimi i regionami.