Mec. Wojciech Wandzel prelegentem II Kongresu Restrukturyzacyjnego

Konferencje

16 grudnia 2022

16 grudnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa – II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki i praktyki prawa upadłościowego ​i restrukturyzacyjnego: sędziów, radców prawnych, ​adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych i przedsiębiorców.

W dyskusji udział wziął mec. Wojciech Wandzel, partner KKG, który wygłosił referat „Przymusowa restrukturyzacja banków – przyczyny i podstawowe skutki wszczęcia przymusowej restrukturyzacji”.