Mec. Patrycja Wysocka i mec. Patrycja Nowakowska prelegentkami konferencji „SMR – Modułowy atom dla biznesu. Polska inkubatorem technologii SMR w Europie?”

Konferencje

12 czerwca 2023

12 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja „SMR – Modułowy atom dla biznesu. Polska inkubatorem technologii SMR w Europie?”, której organizatorem było Forum Energii i Klimatu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Celem konferencji była kompleksowa prezentacja zagadnienia wykorzystania technologii SMR w Polsce, budowanie większej powszechnej świadomości tej technologii, oraz opracowanie praktycznej mapy drogowej dla rozwoju technologii SMR w naszym kraju.

W konferencji wzięli udział eksperci, przedstawiciele administracji, a także dostawcy technologii i inwestorzy zainteresowani z rozwojem Małych Reaktorów Jądrowych.

Podczas wydarzenia z prelekcją „Otoczenie regulacyjne dla SMR – aktualne wyzwania i wizja przyszłości” wystąpiły mec. Patrycja Wysocka, partner KKG oraz mec. Patrycja Nowakowska, senior associate KKG.