Mec. Patrycja Nowakowska prelegentką konferencji Gaz i Wodór w Energetyce

Konferencje

26 maja 2022

W dniach 25-26 maja w Warszawie odbyła się XIII Konferencja Gaz i Wodór w Energetyce, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Celem konferencji było omówienie m.in. następujących tematów: gaz – paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej; korzyści wynikające z budowy bloków opartych na gazie; dostępne technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu; doświadczenia przedsiębiorstw w zakresie realizacji inwestycji „gazowych”; techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju tego typu inwestycji.

Drugiego dnia wydarzenia w panelu Rola wodoru w energetyce, inwestycje, wystąpiła mec. Patrycja Nowakowska, senior associate KKG, które wygłosiła prelekcję Wodór jako (konieczny) element transformacji energetycznej – europejska i polska strategia wodorowa oraz planowane regulacje prawne.

Partnerem prawnym wydarzenia była kancelaria Kubas Kos Gałkowski.