Mec. Kamil Zawicki uczestnikiem debaty „Dobre praktyki w zakresie efektywnej komunikacji i współpracy sądu z profesjonalnymi pełnomocnikami”

Konferencje

13 października 2017

13 października w Nowym Sączu odbyła się konferencja z cyklu „Rozprawy z prawem” pod tytułem „Sądownictwo gospodarcze XXI wieku – oczekiwania, problemy i nadzieje”.

Mec. Kamil Zawicki, co-managing partner Kubas Kos Gałkowski wziął udział w debacie „Dobre praktyki w zakresie efektywnej komunikacji i współpracy sądu z profesjonalnymi pełnomocnikami”, która odbyła się w ramach konferencji.

Podczas wydarzenia poruszano takie tematy jak między innymi: perspektywa amerykańska sądownictwa gospodarczego, rola biegłego, sądu i stron przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, kierunek zmian legislacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.