Mec. Dominik Gałkowski prowadzącym szkolenie „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”

Konferencje

8 listopada 2022

8 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie odbyło się szkolenie „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”. Jednym z prowadzących był mec. Dominik Gałkowski.

Spotkanie odbyło się w ramach szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego adwokatów w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.