Mec. Anika Sitkowska wśród najlepszych studentów XIX edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego

Wyróżnienia

26 czerwca 2019

W dniu 26 czerwca w Pałacu Larischa w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia XIX edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego realizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie.

Serdecznie gratulujemy mec. Anice Sitkowskiej, senior associate Kubas Kos Gałkowski, która znalazła się wśród sześciu najlepszych studentów programu.

Głównym celem Szkoły Prawa Amerykańskiego jest umożliwienie polskim studentom pogłębienia znajomości prawniczego języka angielskiego, jak również uzyskania specjalistycznych umiejętności oraz wiedzy o systemie prawnym oraz politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki – zarówno o jego podstawach, jak również o jego wyspecjalizowanych dziedzinach. Uczestnicy mają także możliwość zapoznania się z amerykańskimi metodami nauczania.