Mec. Agnieszka Trzaska-Śmieszek prowadzącą warsztaty w ramach XIII edycji IP Student

Konferencje

22 lutego 2022

22 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty o tematyce sporów z zakresu własności intelektualnej, prowadzone przez mec. Agnieszkę Trzaskę-Śmieszek, partnera KKG. Zajęcia odbyły się w ramach XIII edycji IP Student – programu edukacyjnego dla studentów z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy wykonywali zadanie w formie kazusu. Poruszone zostały takie tematy jak m.in. rozstrzyganie sporów z zakresu własności intelektualnej, szczególne środki prawne w sprawach własności intelektualnej, zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielania informacji, powództwa szczególne w ramach postępowania w sprawach własności intelektualnej, powództwo wzajemne, a także powództwo u ustalenie.