Magdalena Krawczyk prelegentem podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Znaki towarowe w świetle ostatnich nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej”

Konferencje

5 maja 2017

Magdalena Krawczyk, associate Kubas Kos Gałkowski, wystąpiła jako prelegent podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Znaki towarowe w świetle ostatnich nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej” z prelekcją pt. „Uwagi na temat systemu gwarancji utrzymania monopolu na zarejestrowany znak towarowy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ i odbyło się w dniu 5 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji było przedstawienie problematyki prawa znaków towarowych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, a także zachęcenie do dyskusji nad regulacjami dotyczącymi między innymi ochrony znaków towarowych oraz rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, czy EUIPO.