Legal Writing Academy – warsztat z pisania umów

CSR

7 listopada 2018

7 listopada mec. Krzysztof Ściborowski, senior associate Kubas Kos Gałkowski, przeprowadził warsztat z cyklu Legal Writing Academy „Piszemy umowę”, który odbył się w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Legal Writing Academy to cykl warsztatów skierowany do studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu pisania pozwów, wniosków o udzielenie zabezpieczenia, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, skarg do sądu administracyjnego oraz apelacji.

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu Legal Writing Academy, które odbędą się 15 listopada. Śledźcie fanpage ELSA Kraków na Facebook, aby dowiedzieć się więcej.