Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Varia

15 listopada 2017

W księdze jubileuszowej Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska pod redakcją dra Tomasza Targosza, dra hab. Pawła Podreckiego oraz Piotra Kostańskiego wydane zostały w części IV Prawo Cywilne artykuły naukowe autorstwa partnerów Kubas Kos Gałkowski.

Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas jest autorem artykułu „Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską”, dr Barbara Jelonek-Jarco jest autorem artykułu „Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu”, natomiast dr Julita Zawadzka jest autorem artykułu „Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem”.

Zachęcamy do lektury oraz zapoznania się z pierwszymi stronami księgi.