Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR, Varia

17 grudnia 2019

Już po raz 14. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnieni zostali studenci V roku:

Anna Niziołek – za bardzo dobre wyniki w nauce, liczne publikacje artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, czynny udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, pomoc przy organizacji seminariów i konferencji naukowych;

Piotr Zyzański – za bardzo dobre wyniki w nauce, dużą aktywność społeczną, czynny udział w ogólnopolskich i uczelnianych konferencjach naukowych, publikacje naukowe na portalu konstytucyjny.pl, aktywne uczestnictwo w działalności kół naukowych na WPiA UJ.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!