Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozstrzygnięty

CSR

14 grudnia 2018

Już po raz 13. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski zorganizowała Konkurs Stypendialny dla Najlepszych Studentów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on adresowany do wyróżniających się studentów prawa, którzy dzięki swojej pasji i determinacji osiągają kolejne sukcesy i realizują własne aspiracje i dążenia, nie zapominając o misji przyszłego zawodu i jego etycznych podstawach.

W tym roku wyróżnieni zostali studenci IV roku:

Pan Damian Dobosz – za bardzo dobre wyniki w nauce, publikacje w renomowanych czasopismach prawniczych i monografiach naukowych, liczne referaty wygłoszone na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zaangażowanie w działalność społeczną i naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pani Anna Moskal – za bardzo dobre wyniki w nauce, liczne wystąpienia na zjazdach kół naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, przewodzenie drużynom uniwersyteckim w konkursach międzynarodowych, pracę społeczną w Studenckiej Poradni Prawnej, zaangażowanie w życie akademickie poprzez reprezentowanie studentów w organach WPiA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!