Komentarz dr Julity Zawadzkiej w module specjalistycznym COVID-19 Systemu Informacji Prawnej Legalis C.H. Beck

Varia

18 maja 2020

W nowym module specjalistycznym COVID-19 Systemu Informacji Prawnej Legalis C.H. Beck ukazała się aktualizacja komentarza dr Julity Zawadzkiej, partnera Kubas Kos Gałkowski, do Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uwzględniająca wpływ regulacji COVID-19.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.