KKG z energią – #3 Ułatwienia dla prosumenckich magazynów energii

Varia

20 grudnia 2022

Czy niepozorna zmiana prawa energetycznego, może wywołać wpływ na rozwój prosumenckiego magazynowania energii?

W obecnym stanie prawnym stosuje się niekorzystną dla prosumenta interpretację przepisów, sumując moce posiadanej przez niego instalacji fotowoltaicznej i podłączonego magazynu energii. Prowadzi to często do pogarszania sytuacji prosumenta i warunków systemu wsparcia.

Przepisy mają jednak zostać doprecyzowane – proponowane regulacje mają na celu zapobieganie pogarszaniu sytuacji prosumentów, którzy zdecydują się na rozbudowę mikroinstalacji o magazyn energii.

W trzecim odcinku podcastu „KKG z energią” adw. Patrycja Nowakowska oraz adw. Marek Malciak odpowiadają m.in. na pytania:

  • Jak wygląda obecna sytuacja prawna i jakie zmiany są planowane?
  • Jaki wpływ będą miały nowe regulacje na prosumentów?
  • Czy wprowadzone zmiany wywołają efekt zachęty i będziemy obserwować boom na przydomowe magazyny energii?
  • Czy konieczne są dalsze zmiany ustawodawcze?

 

Zapraszamy do wysłuchania!