KKG patronem wydania monografii Aleksandra Dolińskiego „Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością”

CSR, Varia

2 września 2021

KKG objęła patronat nad wydaniem monografii Aleksandra Dolińskiego „Austryackie prawo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością”, Lwów 1908 – Warszawa 2021, w której zawarta jest głęboka analiza wszelkich aspektów powoływania i funkcjonowania nowego rodzaju spółek.

Aleksander Doliński był wybitnym znawcą prawa handlowego i cywilnego, profesorem Uniwersytetu we Lwowie. Na podstawie zachowanych oryginalnych egzemplarzy, które ukazały się we Lwowie już w roku 1908, dokonano przetransponowania pełnej treści tomu na współczesną nam technikę wydawniczą, z zachowaniem autentycznej pisowni.