Dr Rafał Kos prelegentem seminarium „Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych”

Konferencje

24 kwietnia 2023

24 kwietnia odbyło się seminarium „Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych”, zorganizowane przez Konfederację Lewiatan, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Centrum Mediacji Lewiatan.

Jednym z prelegentów był dr Rafał Kos, który wygłosił prelekcję „Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle art.1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan”.

Podczas spotkania poruszono również takie tematy jak między innymi konwersja z kpc/klauzule arbitrażowe w kontraktach pomiędzy przedsiębiorcami, postępowanie arbitrażowe oraz mediacja w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, a także mediacja w postępowaniu karnym.