Dr Rafał Kos prelegentem podczas debaty eksperckiej pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”

Konferencje

16 marca 2017

Dr Rafał Kos wystąpił w dniu 16 marca jako prelegent w debacie eksperckiej pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”, organizowanej przez Sekcję Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Celem wydarzenia była wymiana myśli nad pożądanymi zmianami w k.p.c., umożliwiającymi w sposób pełny rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, ze szczególnym akcentem na tzw. spory uchwałowe oraz inicjacja zmian ustawowych zwiększających popularność i użyteczność arbitrażu.
W debacie wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele środowiska arbitrażowego, a w charakterze gości znawcy i praktycy arbitrażu.