Dr Rafał Kos prelegentem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej – trendy i wyzwania”

Konferencje

24 marca 2023

24 marca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spory w spółkach kapitałowych w praktyce sądowej i arbitrażowej – trendy i wyzwania”. Podczas spotkania poruszono między innymi takie zagadnienia jak interes grupy spółek czy legitymacja do zaskarżania uchwał spółek kapitałowych.

Referat „Odmienność statutowego zapisu na arbitraż z art. 1163 k.p.c. względem wzorca zapisu z art. 1161 k.p.c.” do panelu „Spory ze stosunku spółki w arbitrażu” wygłosił dr Rafał Kos.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan.