Dr Rafał Kos prelegentem na konferencji „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”

Konferencje

28 września 2018

W dniach 27-28 września w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”, podczas której z prelekcją „Związanie następcy prawnego zapisem na arbitraż – krytyczna analiza stanu orzecznictwa i doktryny” wystąpił dr Rafał Kos.

Wydarzenie miało wymiar naukowo-praktyczny, koncentrowało się na praktyce stosowania arbitrażu i mediacji oraz technikach negocjacji na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej. Znawcy tematyki będący przedstawicielami nauki i praktyki wypowiadali się na temat arbitrażu, mediacji i negocjacji.

Organizatorem wydarzenia były trzy krakowskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny, a także Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.