Dr Rafał Kos członkiem Rady Programowej XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich

Konferencje

2 grudnia 2020

2 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich, w której skład wchodzi dr Rafał Kos. XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich odbędzie się w dniach 4-5 marca 2021 r. pod hasłem „Rynek kapitałowy dla wsparcia inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia”.

Celem Rady Programowej jest wsparcie organizatorów w przygotowaniu zakresu tematów do dyskusji dla uczestników konferencji, jak również pomoc w pozyskaniu partnerów merytorycznych.