Dr Magdalena Krawczyk autorką monografii „Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej”

Varia

19 kwietnia 2023

Serdecznie zachęcamy do lektury monografii „Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2023, której autorką jest dr Magdalena Krawczyk, senior associate KKG. Książka przedstawia nowatorskie spojrzenie na problem ochrony prawnej sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem rozważań autorki jest zilustrowanie skutecznych i uniwersalnych mechanizmów ochrony prawnej, wywodzących się z norm prawa własności intelektualnej. Celem monografii w ujęciu teoretycznym jest przegląd i analiza kluczowych uwarunkowań ochrony prawnej procesów biznesowych w oparciu o istniejące ramy przepisów prawa własności intelektualnej i wskazanie najbardziej efektywnego modelu ochrony. Praktyczny aspekt monografii dotyczy zobrazowania szans i trudności w stosowaniu regulacji w obowiązującym środowisku prawnym.

Książka zaadresowana jest do przedsiębiorców poszukujących skutecznego sposobu ochrony wartości koncentrujących się w sposobie prowadzenia przez nich działalności, a w szczególności ochrony prawnej swojego „pomysłu na biznes” oraz profesjonalistów – praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych, sędziów). Monografia ta stanowi również cenną pozycję dla pracowników naukowych w dziedzinach nauk prawnych i ekonomicznych.

Fragment książki dostępny jest do pobrania pod linkiem.