Dr Maciej Durbas uczestnikiem panelu eksperckiego na temat szacowania ryzyka przegranej sprawy w sądzie powszechnym

Konferencje

17 marca 2022

W dniach 16-17 marca odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, pod patronatem Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, w rozmowie ekspertów Ryzyko przegranej sprawy w sądzie powszechnym – czy da się oszacować i jak je oszacować?  udział wziął dr Maciej Durbas, of counsel KKG.

Kubas Kos Gałkowski była partnerem wydarzenia.