Dr Maciej Durbas uczestnikiem panelu dyskusyjnego na temat zalet, wad i ograniczeń ADR wobec sądów powszechnych

Konferencje

25 listopada 2021

W dniach 24-25 listopada odbyła się konferencja online Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w budownictwie – strategie i sposoby dochodzenia do ugód, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia, w panelu dyskusyjnym ADR vs. sądy powszechne. Zalety, wady, ograniczenia wystąpił dr Maciej Durbas, of counsel KKG.

Partnerem merytorycznym konferencji była Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.