Dr Maciej Durbas moderatorem dyskusji “Arbitrators’ and Counsel’s Dos and Don’ts”

Konferencje

30 czerwca 2022

30 czerwca odbyło się spotkanie skierowane do młodych praktyków zainteresowanych arbitrażem #YoungITATalks Cracow, zorganizowane przez Young ITA – organizację promującą zaangażowanie młodych profesjonalistów w międzynarodowej społeczności arbitrażowej.

Jednym z moderatorów dyskusji “Arbitrators’ and Counsel’s Dos and Don’ts” był dr Maciej Durbas, of counsel, co-leader Praktyki Arbitrażu w KKG. Uczestnicy rozmawiali m.in. o psychologicznych, społecznych i organizacyjnych aspektach arbitrażu.

#YoungITATalks to cykl wirtualnych spotkań organizowanych na całym świecie, które mają na celu edukację, rozmowę, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie tematów związanych z arbitrażem.