Dr Maciej Durbas gościem podcastu o polubownym rozstrzyganiu sporów

Varia

18 czerwca 2021

Dr Maciej Durbas, of counsel Kubas Kos Gałkowski, był gościem podcastu PRZE:budowa ADR, czyli Sąd Polubowny zdawna w Narodzie używany, y prawami upoważony.

Podczas rozmowy o polubownym rostrzyganiu sporów poruszono kwestie historyczne. Przeanalizowano przyczyny zaniku tradycji rozjemstwa w Polsce oraz jej powolny renesans po roku 2005. Zastanawiano się także jakie są bariery rozwoju sądownictwa polubownego, skoro barier prawnych de-facto od dawna już nie ma.

Podcast jest dostępny w serwisach streamingowych Spotify, Apple, deezer, Simplecast oraz YouTube.