Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”

Varia

5 lipca 2021

Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas został członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Palestra – najstarszego, ukazującego się z krótkimi przerwami od ponad 100 lat periodyku prawniczego, wydawanego przez środowisko adwokackie. Aktualnie jest wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie jako Pismo Adwokatury Polskiej. Jego historia sięga okresu poprzedzającego odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W każdym zeszycie pisma ukazują się artykuły, studia naukowe i glosy z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i konstytucyjnego, a także przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Ponadto publikowane są stałe felietony, serie artykułów, recenzje, sprawozdania i relacje z życia adwokatury.