Dr hab. Arkadiusz Radwan wykładowcą w ramach Summer School on European & Comparative Company Law

Varia

21 lipca 2018

W dniach 13-21 lipca na uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie odbył się program Summer School on European & Comparative Company Law (Letnia Szkoła Europejskiego i Porównawczego Prawa Spółek). Zajęcia realizowane były we współpracy z Leiden University pod egidą CECL – Center for European Company Law, stowarzyszającego  uniwersytety w Leiden, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie, a także Instytut Allerhanda.

W programie, w roli wykładowcy, wziął udział dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, który przeprowadził zajęcia z zakresu przejęć.

Sesje LUISS Summer School prowadzone są przez wiodących uczonych oraz praktyków z zakresu prawa spółek będących partnerami poważnych włoskich i europejskich kancelarii prawnych. Pozwalają one przygotować się do uzyskania stopnia naukowego lub uzupełnić swą wiedzę w obszarze prawa gospodarczego poprzez dogłębne zapoznanie się z teorią i praktyką prawa spółek w Europie oraz poznać narzędzia do obsługi transakcji transgranicznych z udziałem spółek notowanych na giełdzie.